" Legea este garanția faptului că cetățenii vor fi cinstiți unii cu alții "

Aristotel

PROCEDURI NOTARIALE JURIDICE

Avantajele colaborarii cu cabinetul Notarial Sibiu

Personal auxiliar  cu vechime si experienta in  domeniu.
Dotarea biroului notarial la standarde  moderne.si experienta in  domeniu.
Amplasarea biroului in centrul Sibiului Programul extins de lucru cu publicul.si experienta in  domeniu.
Indeplinirea actelor notariale si in afara programului.si experienta in  domeniu.
Indeplinirea actelor notariale in afara sediului biroului, in conditiile legii. Colaborarea cu traducatori autorizati, ingineri cadastru, avocati si alti profesionisti in vederea efectuarii actului notarial in beneficiul clientului.si experienta in  domeniu.
Colaborarea cu institutiile Statului in masura necesara intocmirii actelor notariale in beneficiul clientulu isi experienta in  domeniu.
Intocmirea de acte scutite de plata onorariului in masura in care legea permite acest fapt.si experienta in  domeniu.
Intocmirea de acte pentru care se percepe un onorariul redus, in diferite procente, in conditiile legii.
Posibilitatea obtinerii de copii sau duplicate ale actelor aflate in arhivele diverselor  institutii prin delegati ai biroului notarial, precum si posibilitatea verificarii actelor in cadrul acestor arhive.
Acordarea de consultatii  juridice  scrise sau verbale al caror cost se deduce din costul final al actului notarial intocmit in cadrul biroului.
Deducerea onorariului perceput la antecontractul de vanzare cumparare din onorariul final al contractului de vanzare cumparare, pentru actele incheiate in cadrul aceluiasi birou notarial, in masura in care legea permite acest fapt.
Incheierea actelor notariale pe baza principiilor profesionalismului, promptitudinii, eficientei, a sigurantei solicitantilor si a confidentialitatii lucrarilor.
Atat notarul public cat si  o parte a personalului angajat sunt vorbitori de limba engleza.
Obtinerea  documentelor necesare incheierii actelor notariale, la solicitarea partilor  si pe baza unei procuri acordate de acestea.

NOTARII NOSTRI

TUDOR BIANU

NOTAR PUBLIC

Telefon – 0745264319

VICTORIA BIANU

NOTAR PUBLIC

Telefon – 0743054204

DORITI O PROGRAMARE?

Shopping Basket