Devoted to our clients
Do the right things the right way.Will help ours clients get the best law service fast and easy
Contactează-ne

TUDOR BIANU

NOTARUL PUBLIC ESTE UN LIBER PROFESIONIST, CARE ÎNDEPLINEȘTE ACTE DE AUTORITATE PUBLICĂ.

Notarul public îndeplinește următoarele acte și proceduri notariale (art. 12 și 13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată):
a) Redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
b) Autentificarea înscrisurilor;
c) Procedura succesorală notarială;
d) Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
e) Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură, precum şi a sigiliilor;
f) Darea de dată certă înscrisurilor;
g) Primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care dispune biroul notarial;
h) Actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
i) Legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
j) Efectuarea şi legalizarea traducerilor;
k) Eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
l) Activităţi fiduciare, în condiţiile legii;
m) Numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
n) Înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
o) Certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor acestora;
p) Procedura divorţului, în condiţiile legii;
q) Emiterea certificatului european de moştenitor;
r) Lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;
s) Emiterea titlurilor executorii notariale;
ş) Orice alte operaţiuni prevăzute de lege.

Notarii publici pot da şi alte consultaţii juridice în materie notarială decât cele privind conţinutul actelor pe care le îndeplinesc şi pot participa, în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, la pregătirea şi întocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.

Shopping Basket